Disclaimer

Kamer van Koophandel
O3 Consultancy, ook handelend onder de naam O3, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17247695

Inhoud
De door O3 Consultancy verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. O3 Consultancy kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. O3 Consultancy en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. O3 Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door O3 Consultancy worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van O3 Consultancy.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van O3 Consultancy omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Privacy statement
O3 Consultancy respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail) aan O3 Consultancy verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. O3 Consultancy garandeert dat de verstrekte informatie niet aan derden ter beschikking wordt gesteld.